top of page

יותר ממאה ושישים משפחות השתתפו בפרוייקט שמיכות הזיכרון על ידי צביעה, תפירה ועיצוב טלאי יחודי רק להם.

כל משפחה עיצבה את פיסת הבד בהשראת זיכרון אהובם שנרצח בפעילות טרור.

את הבדים חיברנו יחד לשש עשרה שמיכות זיכרון שקשטו את קירות הסוכה בבית הכנסת הגדול בירושלים ומאז נותנים משמעות לקירות רבים ברחבי הארץ והעולם.

להזמנת הרצאה ותצוגת השמיכות בקהילה שלכם ניתן ליצור קשר עם שרי מנדל sherri@kobymandell.org 

bottom of page