top of page

אתם לא לבד!

ליווי משפחות בכל שלבי השכול והחיים.

אנו מספקים מרגע הפטירה ליווי ותמיכה רגשית, חברתית ומקצועית.

מטרתנו להנגיש את הסיוע והמידע לבני המשפחה על ידי אנשי המקצוע שלנו ו/או הפניה לגורמי מקצוע.

 

שלבי הליווי:

  1. יצירת קשר עם המשפחות השכולות ומתן מידע על אפשרויות הסיוע

  2. ליווי המשפחות, בחינת הצרכים והפניה לטיפול

  3. מענה מותאם לכל פרט במשפחה

  4. ייזום והפעלת קבוצות תמיכה טיפוליות

bottom of page