top of page

מחנה קובי ויוסף לאורך השנה

WhatsApp Image 2020-12-30 at 3.55.53 PM.

"אימי נפטרה לפני שנה וחצי. בבית שלי אני המחליפה שלה. אני אחראית על הארוחות והכביסות ודואגת לאחיי הקטנים. בקרן קובי אני יכולה לחזור ולהיות ילדה. כאן יש מי שדואג לי, מקשיב לי ובאמת מזדהה איתי."

(ק.מ בת 15 איבדה את אימה בתאונת דרכים)

קרן קובי מנדל מקיימת קשר משמעותי ורצוף עם החניכים לאורך כל השנה. אנו מלווים את החניכים שלנו מקרוב ומרחוק ועוטפים אותם במיוחד בזמני חגים, ימי הולדת, שבוע האזכרה ועוד.

בנוסף למחנה הקיץ הארוך והמשמעותי אנו מפעילים שני מחנות קצרים יותר לילדים ונוער בחופשות חנוכה ובפסח באילת ובצפון והחניכים מגיעים עם הסעות מכל רחבי הארץ.

במחנה משלבים טיפול לצד חוויות הנאה משותפת והעצמת כוחות אישיים וקבוצתיים.

מחנה הקיץ מהווה נקודת שיא שנתית ואנו מעניקים חשיבות רבה להיותו חלק מרצף של ליווי וקשר לאורך השנה.

מבוגרי מחנה קובי ויוסף

Family Biking Day
bottom of page